مزیت نسبی صندوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران غیر حرفه ای

دکتر احمد یزدان پناه گفت : تضمین نقد شوندگی سهام توسط صندوق های سرمایه گذاری مزیتی است که به شدت بورس کشور به آن نیازمند است .
از آنجا که صندوق های سرمایه گذاری سهام خریداری شده مشتریان خود را بازخرید می کنند مشکل قدرت نقد شوندگی سهام را که در شرایط امروز بورس کشور ما به حد هشدار دهنده رسیده بهبود می بخشند .
لطفا برای مشاهده ادامه مطالب روی لینک بالا کلیک نمایید.