آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/09/09

احتراماً بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و ارکان محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق که در روز شنبه مورخ 09/09/1398 ساعت 00 : 14 در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، خیابان بابک بهرامی، پلاک 9، طبقه پنجم برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند؛ لذا خواهشمند است نماینده محترم خود را جهت حضور در مجمع صندوق به همراه معرفی نامه، مدارک هویتی برابر اصل شده و قبولی سمت ارکان معرفی فرمایید.

دستور جلسه:

1-     اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق در امید نامه مطابق ابلاغیۀ شمارۀ 12020143؛

2-     سایر موارد


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل