آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/11/20(تغییرات اساسنامه)

احتراماً بدینوسیله از کلیه دارندگان واحد­های سرمایه‏گذاری ممتاز صندوق سرمایه‏گذاری مشترک کارگزاری حافظ دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی، پلاک9، طبقه 3 تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند. لذا خواهشمند است نماینده محترم خود را جهت حضور در مجمع به همراه معرفی نامه، مدارک هویتی برابر اصل شده و قبولی سمت ارکان معرفی فرمایید.

دستور جلسه:

1-      امکان انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییرات اساسنامه)

2-      سایر موارد؛


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل