بهبود وضعیت اطلاع رسانی صندوق های سرمایه گذاری دوشنبه ٢٠آبان٨٧

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه "رضا کیانی" با بیان این که از این پس مدیران صندوق های سرمایه گذاری ملزم هستند پیش از آغاز به فعالیت , تارنمای مربوط به صندوق تحت مدیریت خویش را راه اندازی کنند افزود : تا کنون ٨ صندوق سرمایه گذاری تارنمای خود را مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی کردند و سایر صندوق ها نیز در حال راه اندازی تارنمای خود هستند . 
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود در هفته کاری منتهی به ٨/٨/١٣٨٧ بازده متوسط هفتگی صندوق های سرمایه گذاری منفی ٩٨/١ درصد و بازدهی بازار طی مدت مشابه برابر با منفی ٨٧/٥ درصد بوده است . 
کیانی همچنین  اشاره کرد که از لحاظ ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری (در سهام ) صندوق سرمایه گذاری پیشتاز با حدود ٢٣ میلیارد ریال و پس از این صندوق , صندوق سرمایه گذاری نهایت نگر و حافظ با ٩/١٢ و ٦/١١ میلیارد ریال بزرگ ترین صندوق های سرمایه گذاری هستند .