اطلاع رسانی در خصوص تمدید عمر صندوق و تغییر متولی صندوق

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند که فعالیت صندوق مشترک حافظ به مدت ٣ سال تمدید شد و متولی صندوق نیز تغییر کرد. شما عزیزان می توانید از طریق بخش آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه از جزئیات این خبر مطلع شوید.
لینک خبر:
http://mutualfund.hafezbourse.com/statute.do
لطفاً لینک را در آدرس بار کپی کنید