آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/29 ساعت 14:00

احتراماً بدینوسیله از کلیه دارندگان واحد­های سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق که رأس ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی، پلاک9، طبقه 5 تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس
  2. سایر موارد

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل