صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/29(افزایش حق الزحمه حسابرس)

با سلام 

به پیوست صورتجلسه مورخ 1399/11/29( افزایش حق الزحمه حسابرس) تقدیم حضور می گردد. 

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل