تنفس مجمع

پیرو دعوتنامه مورخ ٣٠/٠٢/١٣٩٧ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٦، به استحضار می‌رساند به دلیل عدم حضور دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد)، مجمع مذکور به حد نصاب نرسید فلذا به تاریخ دیگری موکول گردید. لازم به ذکر است تاریخ برگزاری مجدد مجمع فوق از طریق روزنامه کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.