مجمع سالیانه صندوق

مجمع سالیانه صندوق سرمایه¬گذاری مشترک کارگزاری حافظ در روز چهارشنبه مورخ ٢٣/٠٣/١٣٩٧ رأس ساعت ٠٠:١٢ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، واقع در تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از ظفر- خیابان بابک بهرامی- پلاک ٩-طبقه پنجم با حضور ١٠٠ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:
١-    استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٦؛
٢-    بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٦؛
٣-    انتخاب حسابرس صندوق؛
٤-    انتخاب متولی صندوق؛
٥- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی¬های صندوق؛
 تصمیمات مجمع:
١-  گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٦ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
٢-    صورت¬های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٦ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
٣-    ضمن تقدیر از خدمات مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت در سال‌های گذشته، مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
٤- شرکت مشاور سرمایه¬گذاری تأمین سرمایه نوین به عنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
٥-    روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی¬های صندوق تعیین گردید.